fbpx Skip to main content

İşbu Aydınlatma Metni, Monocollectif tarafından Site’nin kullanıcılarının 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır”) kapsamında kişisel verilerinin Site tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Monocollectif, kullanıcıların web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Hükümleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, üyelik başvurusu sırasında ya da daha sonradan üyelik bilgileri güncelleme sırasında, Monocollectif tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul edebilir. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra haberdar olmak istemediğini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra Monocollectif tarafından kendisi ile internet, telefon, SMS, e-mail vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Monocollectifi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı, sunumlardan haberdar olma tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini internet, telefon, SMS, e-mail vb. iletişim kanalları ile Monocollectife iletebilir.

Kişisel bilgiler; ad soyadı, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermektedir.

Monocollectif tarafından, web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir. Monocollectif, kullanıcının web sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Monocollectif, kullanıcıya ve Kullanıcının web sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye, Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.

Monocollectif, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Monocollectif’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Monocollectif’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, üyelik başvurusu sırasında ya da daha sonradan üyelik bilgileri güncelleme sırasında, Monocollectif tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul edebilir. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra haberdar olmak istemediğini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra Monocollectif tarafından kendisi ile internet, telefon, SMS, e-mail vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Monocollectif’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı sunumlardan haberdar olma tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini internet, telefon, SMS, e-mail vb. iletişim kanalları ile Monocollectife iletebilir.

Her Kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Söz konusu Kullanıcı, bu web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, web sitesi Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu web sitesi Kullanım Sözleşmesini kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.